Regulamin

Regulamin Leśnego Zakątka

Zabrania się:

1. Zamieszczania zdjęć, filmów, tekstów, utworów z innych źródeł bez przestrzegania praw autorskich, jeśli Użytkownik nie jest ich autorem/właścicielem. Dodając takie zdjęcie/film/utwory/teksty, o ile autor na to zezwala, należy to zrobić z poszanowaniem praw autorskich, czyli należy opatrzyć informacją o źródle - autor oraz link do oryginalnej treści, za wyjątkiem treści w których autor zaznacza iż jest to darmowa treść do dowolnego użytku. Użytkownik publikując w/w treści ponosi odpowiedzialność za  nieprzestrzeganie praw autorskich.

2. Publikowania treści nawołujących do nienawiści, dyskryminacji, wulgarnych oraz o tematyce religijnej i politycznej.   Administrator strony livebirdspoland.pl zastrzega sobie prawo do usuwania publikowanego materiału, jeśli będzie on naruszał te zasady.

 

Prawa autorskie dotyczące materiałów z Leśnego Zakątka:

    Użytkownik publikujący treści z transmisji Leśnego Zakątka oraz budek lęgowych na stronie livebirdspoland.pl udostępnia pełne prawa autorskie do tych treści administratorowi strony livebirdspoland.pl umożliwiając mu dowolne korzystanie z nich, edytowanie, udostępnianie na innych serwisach itp.

 

Ogólne informacje o stronie:

Strona z założenia przeznaczona jest głównie tematyce przyrody, natury, krajobrazów, czy ciekawych miejsc, dzielenia się ciekawostkami ze świata przyrody, własną twórczością, obserwacjami, fotografiami, poezją, malarstwem, swoimi pomysłami, w tym także kulinarnymi, oraz muzyką, czy inną twórczością, np. bajkami oraz ma służyć Użytkownikom do komunikowania się.

Biorąc powyższe pod uwagę starajmy się przestrzegać tych założeń i zamieszczane treści dobierać zgodnie z nimi.

Życzymy miłego korzystania z serwisu.

 

Użytkownik zakładając konto na stronie livebirdspoland.pl w pełni akceptuje w/w zapisy regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.